Lucreția Popa

Facultatea de Mecanică Agricolă, Promoția 1985

Cercetător ştiinţific gr. I, şef de colectiv în cadrul departamentului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare din Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare, INMA Bucureşti, cu o activitate de 34 de ani în domeniu, membru al asociaţiei EUR-AG-ENG şi SIMAR.

A coordonat în calitate de director/responsabil de proiect un număr de 14 proiecte şi a participat la execuţia a peste 50 de proiecte din cadrul programelor RELANSIN, AGRAL, AMTRANS, INOVARE, CEEX-AGRAL, ADER 2020, NUCLEU, ORIZONT, Programul Sectorial al Ministerului Cercetării şi Inovării, Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020 ş.a.

A publicat peste 80 de lucrări tehnice şi ştiinţifice în reviste de specialitate recunoscute BDI sau în conferinţe ştiinţifice. A publicat o carte ca autor şi încă două în calitate de coautor. Este autor a 6 brevete de invenţie înregistrate la OSIM şi a depus încă 12 cereri de brevet, aflate în evaluare.

Pe lângă activitatea ştiinţifică, dr. Popa Lucreţia este, din anul 2015, editor la revista științifică “INMATEH-Agricultural Engineering”, indexata în SCOPUS precum şi în alte baze de date internaţionale, membru în colectivul editorial al simpozionului internațional ISB-INMA’TEH, auditor certificare produse în cadrul organismului de certificare INMA-CERT, formator formare profesională adulţi, iar în trecut a fost cadru didactic asociat la Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice din cadrul Universității Politehnica din București.