Cleopatra Căbuz

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Promoția 1979

Fostă vicepreşedinte pe tehnologie şi parteneriate din cadrul grupului Honeywell, Cleopatra Căbuz a fost aleasă membru al Academiei Naţionale de Inginerie din Statele Unite în anul 2017, cea mai prestigioasă recunoaştere profesională pentru inginerii cercetători din Statele Unite ale Americii, ca recunoaştere a contribuţiilor tehnice şi ştiinţifice deosebite în domeniul microsistemelor integrate în siliciu, a senzorilor şi a sistemelor de siguranţă industriale. Ca cercetător la Honeywell, ea a propus şi condus numeroase proiecte de cercetare finanţate de Agenţia de Cercetare Avansată pentru Apărare a SUA.

A publicat  peste 50 de lucrări tehnice şi ştiinţifice în reviste de specialitate sau în conferinţe ştiinţifice, precum şi în cărţi de specialitate. Este autor în 55 de brevete de invenţie înregistrate la Biroul de Invenţii al SUA. Pe lângă activitatea ştiinţifică, dr. Cleopatra Căbuz este preşedinte al Heritage Organization of Romanian Americans in Minnesota (HORA) din anul 2015, o organizaţie non-profit axată pe  păstrarea şi promovarea istoriei comunităţilor româneşti din Minnesota şi pe promovarea limbii, tradiţiilor şi culturii româneşti.