Adelaida Mateescu

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Promoția 1956

În 1956, a absolvit cursurile Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii din Institutul Politehnic Bucureşti, devenind inginer cu specializarea în domeniul telecomunicaţiilor. Începând cu 1957 a devenit cadru didactic al Catedrei Telefonie-Telegrafie a Politehnicii din Bucureşti, unde a activat neîntrerupt până la sfârşitul vieţii. A obţinut titlul de doctor inginer în domeniul telecomunicaţiilor în anul 1965, a devenit profesor în 1972 şi conducător de doctorat în 1974.

Doamna prof. dr. ing. Adelaida Mateescu a desfăşurat activităţi de cercetare cu rezultate remarcabile în următoarele direcţii: studiul şi evaluarea senzitivităţii funcţiilor de circuit pasive şi active; proiectarea şi realizarea unor circuite pentru transmisiunile de date; prelucrarea numerică a semnalelor şi proiectarea filtrelor digitale; comunicaţii multimedia şi comunicaţii mobile.

A publicat peste 100 de articole în reviste ştiinţifice din tară şi străinătate. A îndrumat numeroşi doctoranzi, dintre care peste 30 au obţinut titlul de doctor inginer. Ca o recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice şi didactice, doamna prof. dr. ing. Adelaida Mateescu a fost laureată a premiilor Traian Vuia (1984) şi Gheorghe Cartianu (1999), acordate de Academia Română şi a premiului AGIR (2000). A primit titlurile de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Chişinău (1998) şi al Universităţii Tehnice Gh. Asachi din Iaşi (2002), a fost membru al Consiliului Naţional de Atestare a titlurilor ştiinţifice (1978-1997), membru fondator al Academiei Române de Ştiinţe Inginereşti şi preşedintele Secţiei de Tehnologia Informaţiei şi Calculatoare. În anul 2002, a fost decorată de către preşedintele României cu înalta distincţie „Serviciul credincios în grad de cavaler”.

Doamna prof. dr. ing. Adelaida Mateescu a deţinut numeroase şi importante funcţii manageriale în cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, după cum urmează: prorector al Universităţii (1984-1988 şi 1990-1992), decan al Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii (1981-1985), prodecan al Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii (1968-1972) şi şef al Catedrei de Radiocomunicaţii şi Transmisiuni de Date (1970-1980 şi 1992-2000).